Νέα

Νέα

PERSPEX®

    Unifot S.A. happily announces collaboration with PERSPEX®. Perspex® is the synonym of optimal quality and huge variety. The high quality of Perspex® acrylic sheets, in combination with the best prices, will ensure excellent results at your applications.

PERSPEX®

    Η εταιρεία μας ξεκίνησε συνεργασία με την μεγαλύτερη εταιρεία ακρυλικών φύλλων Perspex®. Η Perspex® είναι πια συνώνυμο της άριστης ποιότητας και της τεράστιας ποικιλίας. Η άριστη ποιότητα σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, θα σας εξασφαλίσουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα στις εφαρμογές σας.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.